Welkom
Het zwoegerziektevirus dankt zijn naam aan de ‘zwoeger’: schapen die toenemende kortademigheid vertonen als gevolg van bindweefselvorming in de longen. De internationale naam voor zwoegerziekte is maedi visna (MV).  
Het zwoegerziektevirus is een zogeheten lentivirus, dat nauw verwant is aan het CAE-virus bij geiten. Zoals de naam al zegt (lenti=langzaam) is het een traag verlopende ziekte. Omdat kruis-infecties tussen schapen en geiten mogelijk zijn, is het beter om te spreken van small ruminant lentiviruses (SRLVs).


Op deze website vindt u meer informatie over het zwoegerziektevirus en het zwoegerziektebestrijdingsprogramma van de Nederlandse Schapen en geiten Fokkers Organisatie (NSFO).

 
 
       

NSFO
Postbus 160
5300 AD Zaltbommel
T: 0418-561712
E: kantoor@nsfo.nl

NSFO is een professionele organisatie voor schapen- en geitenfokkers:
 • Registreren van schapen en geiten en hun afstamming
 • Prestatieonderzoeken
 • Fokwaardeberekening
 • Bloed- en DNA onderzoeken van schapen en geiten
 • Afgifte van diergezondheidscertificaten

 • NSFO
  staat ingeschreven
  bij de Kamer van koophandel
  onder nummer 08108352

  Disclaimer